Projecten

Avansa Waas-en-Dender is meer dan een cursusaanbod. Regelmatig stampen we ook samenwerkingen en projecten uit de grond. Daarmee willen we inspelen op wat er leeft in onze regio, kwetsbare doelgroepen bereiken en wilde dromen en ideeën een plaats geven.