Maart 2021 - …

Kerk in het midden

Samen op zoek naar de geschikte nieuwe bestemming voor ontwijde parochiekerken.

Overbeke 1 DSC01659

Zes monumentale kathedralen, 1800 parochiekerken (waarvan ongeveer een derde beschermd) en zo’n 1200 kloostergebouwen. De Vlaming is opgegroeid rond zijn kerktoren. In de kerk kwam men samen, het was de centrale ontmoetingsplek van een dorp, wijk of stad. Naast een religieuze functie hebben kerkgebouwen vaak een hoge kunsthistorische of architectonische waarde. Door hun omvang en hoge toren bepalen ze in veel gevallen het uitzicht van de streek. Ze vormen als het ware bakens in ons landschap.

Tegenover dit grote aantal parochiekerken staat het afnemende kerkbezoek. Steeds meer kerken staan leeg of worden slechts sporadisch gebruikt. Dit schept kansen om de kerkgebouwen opnieuw in het midden van onze samenleving te plaatsen, als een aantrekkelijke ontmoetingsplaats in de openbare ruimte. En hiervoor is dialoog met inwoners en alle betrokkenen essentieel.

Het project ‘Kerk in het midden - Participatieve herbestemming van landelijke parochiekerken’ leverde een bijdrage aan deze maatschappelijke nood.  Samen met de dienst Erfgoed van de Provincie Oost-Vlaanderen voerden onze collega’s van Avansa regio Gent dit project de afgelopen 2 jaar uit in Dikkelvenne en Overslag. Op basis van hun ervaring ontwikkelden ze een toolbox en toekomstpad dat overal gebruikt kan worden.

Ook in regio Waas en Dender zijn er verschillende kerken die leegstaan. Door een herbestemming krijgen ze een andere rol waardoor er lokaal nieuwe dynamieken kunnen ontstaan.

Kerk in het Midden Campagnebeeld

Wil je al eens een kijkje nemen naar de toolbox of heb je zelf een kerk in je buurt die leegstaat en wil je mee nadenken? Geef ons een seintje!

Kim Partnerlogos Basiskleur