Missie en visie

Avansa, dat zijn wij. Dertien straffe sociaal-culturele organisaties actief in evenveel regio’s in Vlaanderen en Brussel. Samen streven we naar een duurzame, inclusieve, solidaire en democratische maatschappij.

MISSIE

VOLUIT VOOR DE REGIO’s…z

 • Wij houden de vinger aan de pols van de samenleving. Wat leeft bij de inwoners en organisaties in onze regio’s, dat is wat telt voor ons. Rond die maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen ondernemen we actie.

VERSTERKEN

 • We creëren een breed gamma aan leerrijke praktijken voor volwassenen, dat is onze expertise. We brengen mensen in hun vrije tijd samen en versterken hen, als individu, groep en gemeenschap.

VERANDEREN

 • Sociale verandering, daar is het ons om te doen. Daarom laten we kritische stemmen horen en stimuleren we maatschappelijke innovatie. Altijd met volle aandacht voor wat in de toekomst anders en beter kan.

VERBINDEN

 • We zijn onafhankelijk maar zoeken wel verbinding. Onze deur staat voor iedereen open. Netwerken en samenwerken zijn onze tweede natuur. We bundelen onze krachten met die van organisaties, burgerinitiatieven, steden en gemeenten, … Ieder zet zijn eigen sterktes in. Elkaar aanvullen is een troef.

VISIE

VOOR IEDEREEN

 • Iedereen mee aan boord, dat is wat we willen. Iedereen is voor ons gelijkwaardig. Elke volwassene moet de kans krijgen te leren en deel te nemen aan het sociale en culturele leven.

VOOR VERNIEUWING

 • We houden van methodes die verrassen en het verschil maken. Met zowel vernieuwende experimenten als beproefde werkwijzen maken we onze ambities waar.

VOOR VERSCHIL

 • De waarde van het verschil, daarvan zijn we overtuigd. Verschillende visies, diverse levensbeschouwingen en uiteenlopende achtergronden zien we als de beste voedingsbodem voor een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet.

Avansa Waas-en-Dender heeft een aantal heldere keuzes gemaakt in haar huidige beleidsplan.

Onze werking bestaat uit drie evenwaardige pijlers: open aanbod (het klassieke cursusaanbod), projecten en een aanbod voor bijzondere doelgroepen.

Al onze praktijken situeren zich binnen vijf maatschappelijke uitdagingen waarop we ons zullen focussen:

 1. Duurzaamheid
 2. Diversiteit
 3. Digitalisering
 4. Burgerparticipatie en vrijwilligersengagement
 5. Maatschappelijke kwetsbaarheid

Dit betekent: minder aanbodgericht cursusaanbod, meer vraaggestuurd en projectmatig werken, en vooral: nog meer samenwerken met diverse partners.

Als belangrijkste uitdagingen voor onszelf zien we samenwerken in een breed netwerk, impactgericht werken en kunnen flexibel inspelen op noden en kansen.

Matrix Nieuw beleidsplan 2021 2025

Heb jij of je organisatie/vereniging een goed idee rond één of meer van bovenstaande maatschappelijke uitdagingen?

Laat van je horen! We zijn altijd benieuwd naar jouw ideeën.