September 2021 - augustus 2023

Digitale Oefenkansen met Avansa

Vanaf januari 2022 zetten we meer in op digitale oefenkansen. Voor mensen die weinig tot geen voeling hebben met de digitale wereld.

Illustratie ODOK

Bankzaken, online shoppen en boodschappen doen, een reis boeken, je belastingen invullen, videobellen met vrienden, … Steeds meer dingen gebeuren met de computer en via het internet.

Het project Ondersteuning Digitale Oefenkansen (ODOK) richt zich tot mensen in een kwetsbare situatie en wil hun digitaal zelfvertrouwen en digitale vaardigheden verbeteren. Freelancers worden opgeleid over e-inclusie en digitale oefenkansen en geven op maat gemaakte workshops aan de medewerkers en vrijwilligers van organisaties die werken met kwetsbare groepen.

Ze ondersteunen hen om in hun dagelijkse werking digitale oefenkansen te creëren voor hun kwetsbare doelgroep. De doelgroep wint aan digitaal zelfvertrouwen en digitale vaardigheden. Een toolbox verzekert de duurzaamheid van dit project.

Dit voorjaar starten we met dit project in maar liefst 3 dienstencentra in Dendermonde. LDC 't Plein, LDC Zilverpand en LDC Zonnebloem. We kijken uit naar deze fijne samenwerking. Benieuwd wat we ondertussen met hen realiseerden? Journaliste Nele Dooms kwam een kijkje nemen en schreef een kort verslag. Lees het hier.

Met steun van de Koning Boudewijnstichting en het ING Fonds voor een digitalere samenleving.

Illustratie ODOK 1

Wil jij ook aan de slag gaan als Digi-vrijwilliger?

En wil je zelf blijven bijleren via intervisiemomenten? Contacteer onze collega Kathleen!

Wat is het ODOK project?

 • Doelstellingen

  De digitale kloof is nog steeds erg groot. Zowel senioren als volwassenen al dan niet met een laag inkomen en een laag opleidingsniveau blijven digitaal kwetsbaar. Zij ervaren de hoogste drempels om gebruik te maken van het regulier aanbod.

  Om hen digitale kansen te geven zijn drie zaken essentieel:

  • Het aanbod vindt plaats waar zij ‘thuis’ zijn en de omgeving kennen.
  • De digitale kansen worden aangereikt door iemand waarmee ze een vertrouwensband hebben.
  • Ze moeten aansluiten bij een reële digitale nood

  Met dit project komen we hieraan tegemoet. We begeleiden medewerkers en vrijwilligers van organisaties om met een ‘digitale oefenkansenbril’ naar hun activiteiten te kijken. Zo kunnen zij in hun reguliere werking digitale oefenkansen structureel integreren en hun doelgroep digitale vaardigheden aanleren.

  Het gaat hierbij om organisaties die niet als focus hebben om digitale vaardigheden aan te leren. We kunnen dit gratis aanbieden via projectsteun van het ING Fonds.

 • Verloop
  • De vijf Avansa-centra en de Gentse e-inclusiewerking werken de 3 workshops verder uit.
  • In elke Avansa-regio worden freelancers gezocht en opgeleid.
  • In elke Avansa-regio worden organisaties die werken met kwetsbare groepen gezocht en opgeleid.
  • De workshops worden vanaf 2022 voortdurend geëvalueerd en bijgestuurd tijdens intervisiemomenten met enerzijds freelancers en anderzijds medewerkers/vrijwilligers.
  • Op basis van deze feedback ontwikkelen we workshops op maat van specifieke kwetsbare groepen.
  • Om de impact op de uiteindelijke doelgroep te meten, werken we met hun getuigenissen, voor de doelgroep senioren met de methodiek van digitalageing.be.
  • De evaluatie van de workshops en de implementatie van de digitale oefenkansen vormt de input voor een online toolbox (met workshopdraaiboeken, promotiemateriaal, referenties naar leermateriaal) die andere (vormings-) organisaties helpt bij het uitzetten van nieuwe digitale oefenkansen.
 • Doelgroepen

  We organiseren de opleidingen bij organisaties die werken voor diverse kwetsbare groepen, zoals Lokale Dienstenscentra (focus op senioren), armoedeorganisaties, welzijnsschakelsgroepen, huizen van het kind of zelforganisaties. We gaan van start met 40 organisaties om zo stelselmatig de workshopinhoud meer en meer af te stemmen op de specifieke noden van de diverse kwetsbare groepen van de organisaties. Die 40 organisaties zijn verspreid over de 5 regio’s.

  We plannen na het eind van dit project, met behulp van de online toolbox en een promotiecampagne digitale oefenkansen aan zoveel mogelijk andere organisaties die werken met kwetsbare groepen aan te bieden.

  Het gaat dus om medewerkers en vrijwilligers in organisaties voor wie het aanleren van digitale vaardigheden niet tot hun reguliere opdracht behoort. Vaak hebben ze er nog niet aan gedacht om digitale oefenkansen in hun activiteiten te verweven, terwijl dat voor hun doelgroep de ideale manier is om in een veilige omgeving kennis te maken met digitale tools of om toegang te krijgen tot essentiële digitale diensten. Uit het project Digitaal Inclusieve Wijk blijkt dat organisaties hierover wel graag willen bijleren.

 • Workshops

  De workshops zorgen ervoor dat de medewerkers en vrijwilligers bij nieuwe activiteiten hun ‘digitale inclusiebril’ opzetten. Wat voorheen geen aandachtspunt was, is dat nu wel. Zij zijn op de hoogte van de oorzaken van de digitale kloof voor hun doelgroep, weten waar de digitale noden liggen en kunnen erop inspelen. Ze weten dat hun ervaringen en goede praktijken opgenomen worden in een toolbox en dat ze dus kunnen leren van de ervaringen van anderen die met soortgelijke doelgroepen werken. De organisatie engageert zich om digitale oefenkansen structureel in te bedden in de werking van de organisatie. Omdat deze verankering essentieel is, wordt er een aparte workshop aan gewijd en is dit aan focus tijdens de intervisiemomenten.

  De drie workshops en de ondersteunende tools zijn zo opgezet dat ze het mogelijk maken om de digitale kloof bij kwetsbare doelgroepen te verkleinen.

  1. In de workshop ‘Digitale kloof, e-inclusie en digitale vaardigheid’ krijgen de medewerkers en vrijwilligers van de organisatie informatie over de oorzaken en mogelijke oplossingen van de digitale kwetsbaarheid. Ze leren wat het betekent om digitaal vaardig te zijn (niet alleen knoppenkennis, maar ook mediawijsheid) en krijgen didactische hulpmiddelen aangereikt om de digitale oefenkansen met hun specifieke doelgroep aan te pakken. Ze krijgen tips over het opsporen, motiveren en doorverwijzen van digitale beginners. Ze leren diverse bronnen en opleidingsverstrekkers kennen die hen helpen om met hun doelgroep de digitale kloof te verkleinen (bv. 123DiGiT, Digiburger, de toolbox van dit project, Ligo).
  2. In de workshop ‘Vind mogelijkheden voor digitale prikkels in jouw organisatie’ krijgen de medewerkers input over digitale oefenkansen en ontdekken ze zelf welke het meest geschikt zijn voor hun doelgroep. Met behulp van methodieken (profielen digitale ongelijkheid, spel digitale inclusie) wordt een nauwkeurig beeld geschetst van de kwetsbare doelgroep.
  3. In de workshop ‘Bestendig digitale oefenkansen in je organisatie’ wordt een vervolgplan opgesteld en bekijken we samen hoe digitale oefenkansen structureel in de werking kunnen worden verankerd.
 • Evaluatie

  Een eerste evaluatiemoment is verwerkt in de workshop ‘Bestendig digitale oefenkansen in je organisatie’. Tussen deze workshop en de workshop ‘Vind mogelijkheden voor digitale prikkels in jouw organisatie’ zitten 6 à 8 weken (in overleg met de organisatie) oefentijd.

  We gaan na hoe het aanreiken van digitale prikkels is verlopen. Op welke drempels zijn de medewerkers gestoten en hoe kunnen we die remediëren? Heeft de medewerker tekorten bij digitale vaardigheden, of zijn er meer soft skills nodig om die kennis op een efficiënte manier over te brengen bij de doelgroep?

  De uiteindelijke doelgroep geeft feedback via narratieve impactmeting: een kwalitatieve bevraging van begeleider en uiteindelijke eindgebruiker. Hoe ervaren ze zelf de digitale prikkels? Is hun houding tegenover de digitale wereld veranderd? Vinden ze de weg naar essentiële digitale diensten? Het succes bij de doelgroep senioren wordt geëvalueerd aan de hand van de impactmeting van Digital Ageing (digitalageing.be).
  Digital Ageing ontwikkelt bovendien verfijnde digitale profielen voor senioren.

Illustratie ODOK 2

Is het ODOK project iets voor jou organisatie?

Wil je de mogelijkheden voor jou organisatie ontdekken? Contacteer onze collega Kathleen!

In samenwerking met

 • LDC Zonnebloem
 • LDC 't Plein