Januari 2021 - …

DIALOOG

Bestaan er mogelijkheden om de visie ‘oog om oog, tand om tand’ te overwinnen, en ruimte te scheppen voor herstel en verzoening, verantwoordelijkheid en preventie? We gaan drie jaar lang op zoek.

Dialoog

Eigen schuld, dikke bult. En wie zijn gat verbrandt moet op de blaren zitten.

Onze taal staat vol van dergelijke zegswijzen. Maar is het echt allemaal zo eenvoudig?
Met conflicten hebben we allemaal wel eens te maken. We zijn allemaal wel eens gekwetst geweest of zelf in de fout gegaan. Niets is menselijker.

Maar welke ravage veroorzaken conflicten? Wie wordt er allemaal door geraakt, en wat hebben we nodig om de schade te herstellen? Terug bij onszelf te kunnen zijn? Hoe kunnen we door conflicten beschadigde relaties tussen mensen terug herstellen?

Misschien moeten we het eens over herstel hebben na conflicten?
Een gewaagde stelling?

DIALOOG draagt bij aan het ‘publieke debat’ over hoe wij onze samenleving vormgeven. We nodigen jou daarbij uit om met elkaar in dialoog te gaan over conflict en (de mogelijkheden van) herstel.

Wat is het DIALOOG project?

 • Doelstellingen

  Met DIALOOG streven we naar een solidaire samenleving die inzet op verbondenheid tussen mensen. We gaan samen met jou op onderzoek naar hoe we als samenleving kunnen inzetten op het herstellen van relaties tussen mensen wanneer deze zijn verbroken door een conflict.

  Grote en dure woorden?! Misschien wel.

  Maar het is wel een (weliswaar complexe) maatschappelijke uitdaging die we met DIALOOG met beide handen aannemen.

 • Verloop

  DIALOOG nodigt iedereen uit tot kennismaking met deze kwestie, tot verdieping en genuanceerde reflectie, én tot dialoog. We zetten in op verschillende trajecten en methodieken, en samen met jou gaan we op zoek naar antwoorden.

  Een brede diversiteit aan activiteiten:
  Lezingen, debatten, films, … ook in jouw regio! Initiatieven in de gevangenis, maar ook daarbuiten. We mikken op de brede samenleving. Als een deur op een kier of een springplank naar meer, voor elk wat wils.

  Een Huis vol verhalen van herstel:
  Kom binnen in ons Huis vol verhalen van herstel. Via podcasts, soundscapes, fotografie, … verzamelen en delen we verhalen van (ex-)gedetineerden, slachtoffers, familie en professionals om zo een stem te geven aan herstel in al zijn variëteiten.

  Burgerpanels:
  We dagen iedereen uit om deel te nemen aan panels waar we ons verdiepen in het thema van een samenleving gericht op herstel. Neem die kans met beide handen aan om in gesprek te gaan met experten en ervaringsdeskundigen, om zo op een onderbouwde en betekenisvolle manier kennis op te bouwen. Om dan in een volgende stap jouw inzichten en kennis te delen met de samenleving.

  Herstelconferentie:
  De inzichten uit de burgerpanels komen begin 2023 samen tijdens een grote publieke Herstelconferentie die wil bijdragen tot een maatschappelijk draagvlak voor een samenleving gericht op herstel.

  En dan, naar buiten!
  Al het verzamelde materiaal willen we in 2023 verder verspreiden. We gaan dialoog met burgers via verenigingen, organisaties, steden en gemeenten. Op alle mogelijke manieren. HOP!

 • Doelgroep

  De doelgroepen van het project zijn directe betrokkenen zoals dader, (ex)-gedetineerden, slachtoffer, familie, professionals uit de detentiecontext, hulp- en dienstverlening zoals bemiddelaars en justitieel welzijnswerk, advocatuur, … alsook de niet-direct betrokken burgers.

  Doe je ook met ons mee?

Volg DIALOOG

Het project DIALOOG komt tot stand dankzij een warme samenwerking tussen De Rode Antraciet, de vele regionale Avansa’s en De Huizen vzw. En komt mede tot stand dankzij een financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid (sociaal-cultureel werk).