Januari 2021 - …

Dialoog

Bestaan er mogelijkheden om de visie ‘oog om oog, tand om tand’ te overwinnen, en ruimte te scheppen voor herstel en verzoening, verantwoordelijkheid en preventie? We gaan drie jaar lang op zoek.

Is er een scheefgegroeide verhouding tussen gerechtigheid en rechtvaardigheid? Met het project DIALOOG gaan we drie jaar lang samen met jou op zoek naar antwoorden op de vraag hoe we kunnen omgaan met conflict en herstel.

Activiteiten binnen het project

Dialoog project 2
Met ijzeren vuist zal je me nooit verslaan. Papier wint van steen.
Vivian, Haiku van gedetineerde

“Eigen schuld, dikke bult”.

Als we het niet luidop zeggen, denken we het zeker wel eens. Zeker als het gesprek over gedetineerden gaat. In plaats van de polarisering op te zoeken, wil DIALOOG werken aan een samenleving waar er ruimte is voor herstel met een bevredigende uitkomst voor slachtoffer, dader én die samenleving.

DIALOOG draagt bij aan het ‘publieke debat’ over hoe wij onze samenleving vormgeven. We nodigen daarbij alle burgers uit om met elkaar in dialoog te gaan over conflict en (de mogelijkheden van) herstel.

Dit zal gebeuren via laagdrempelige kennismakingsactiviteiten, het verzamelen van verhalen in een podcast, het opzetten van burgerpanels en het organiseren van een heuse herstelconferentie. We kijken er alvast naar uit om met jou op één van deze momenten in dialoog te treden!

Meer info volgt snel!

Het project DIALOOG komt tot stand dankzij een warme samenwerking tussen De Rode Antraciet, de vele regionale Avansa’s en De Huizen vzw.

In samenwerking met