Duurzame uitdagingen in Dendermonde

In gesprek met Inge Smolders, Diensthoofd milieu en platteland in Dendermonde

Fotoformaat 2 website 1

Voor Avansa Waas-en-Dender is duurzaamheid één van de belangrijke maatschappelijke uitdagingen in onze regio. Hoe zetten jullie hier in Dendermonde op in?

Werk maken van een duurzame wereld, waar ook onze kinderen en kleinkinderen nog van kunnen genieten is iets waar we als lokaal bestuur op inzetten door zelf een voorbeeldrol op te nemen, duurzaamheid als een rode draad doorheen heel ons beleid te laten lopen en de financiële en beleidsmatige instrumenten die we ter beschikking hebben hiervoor in te zetten. Daarvoor is een ‘duurzaamheidsreflex’ bij al onze medewerkers essentieel. We zijn er ons van bewust dat we dat niet alleen kunnen. We doen dat samen met iedereen die woont, werkt, leeft, … in Dendermonde. Die participatieve houding, waarbij we luisteren naar de goede ideeën én noden van anderen, faciliteren waar we kunnen, informeren, sensibiliseren, … en de participatieladder opklimmen tot het trapje co-creatie en mee beslissen dat lijkt mij de kracht in heel ons duurzaamheidsverhaal. Alleen samen kunnen we hier op langere termijn effectief werk van maken.

Werken rond duurzaamheid was het afgelopen jaar misschien niet makkelijk, zijn er dingen die jullie, ondanks alles, toch hebben gerealiseerd?

Ja er werd heel wat gerealiseerd voor en achter de schermen. We pakken zwerfvuil samen met onze reinigingsdienst, de politie en vrijwilligers aan; we leggen klimaatbestendig en participatief groen aan (o.a. Groene Dender), brengen dat ook beter in kaart, zetten onze titel van fairtradegemeente in de kijker; inwoners kunnen genieten van een nieuwe premie voor herbruikbare luiers; maken werk van innovatieve samenwerking rond energie (agrivoltaics, minigrid), … En last but not least: ons bestuur heeft er in 2020 ook voor gekozen om op het nieuwe ambitieniveau van het Burgemeestersconvenant in te tekenen. Daarvoor is al heel wat voorbereidend werk gestart. Naast een mitigatieplan, wat de broeikasgassen verder zal terugdringen, zullen we tegen eind 2021 ook een adaptatieplan op tafel leggen, waarmee we inzetten op aanpassingen aan onze omgeving op ons veranderend klimaat en problemen rond verdroging, overstroming, … verder willen aanpakken.

Onze inwoners en specifieke doelgroepen blijven informeren, samen nadenken over thema’s als klimaatverandering, daarvoor slaan we graag de handen in elkaar met een sterke partner als Avansa.
Inge Smolders, Diensthoofd milieu en platteland in Dendermonde

Zie je in de toekomst uitdagingen waarvoor je met Avansa wil samenwerken?

Samenwerken is één van de codewoorden als het over duurzaamheid gaat. Ja, onze inwoners en specifieke doelgroepen blijven informeren, samen nadenken over thema’s als klimaatverandering en over hoe we onze maatschappij een beetje inclusiever, een beetje verdraagzamer en klimaatbestendig kunnen maken, daarvoor slaan we graag de handen in elkaar met een sterke partner als Avansa. Zo maken we samen op een co-creatieve manier werk van een betere wereld, waar het goed is voor iedereen.

Datum bericht di 2 februari '21