Nieuws

Avansa Waas-en-Dender: meer dan zomaar een nieuwe naam

Hier zijn we het niet zo gewoon maar in verschillende andere culturen krijgt een persoon op scharniermomenten in zijn of haar leven een nieuwe naam. Ook wij staan op zo’n scharniermoment.

Fotoformaat 2 website

Het nieuwe decreet sociaal-cultureel werk daagde ons uit om keuzes te maken. Gesprekken met verschillende samenwerkingspartners over snelle maatschappelijke evoluties, de mondiale klimaatcrisis en toenemende polarisering deden ons onze werking grondig herdenken. Het was eind 2019 toen we deze keuzes maakten en we dachten dat we in woelige tijden leefden. Sindsdien werd het er niet rustiger op. Integendeel. De coronacrisis sterkt ons echter in onze keuzes. Vanaf nu zal onze werking vertrekken vanuit 5 maatschappelijke uitdagingen. Uitdagingen waar we allemaal in meer of mindere mate mee geconfronteerd worden, waar we nu nog geen antwoord op hebben, waar we zoekend in zijn. We willen deze uitdagingen benoemen en samen op zoek gaan naar antwoorden.

Fotoformaat 2 website 2

De eerste uitdaging die we zien is diversiteit. Want uit verschil kunnen we leren, maar het doet ook polariseren. Hoe kunnen we in een wereld die steeds diverser wordt elkaar blijven begrijpen? Wat verbindt ons nog, of opnieuw? Wat kunnen we aan, wat niet meer? En hoe moeten we daar mee om gaan?

De tweede uitdaging is duurzaamheid. Botsen we op de grenzen van de planeet? Kunnen we zorgeloos verder blijven consumeren? De wereld rondvliegen? Hoe organiseren we onze landbouw en voedselvoorziening? Laten we de energiemarkt aan de markt of nemen we zelf lokaal initiatief? Is het aan de overheid of aan ieder van ons?

Onze derde uitdaging is sinds de corona-pandemie nog duidelijker geworden: digitalisering. We leven in een wereld waar je niet meer zonder internet en computer kan. Digitaal betalen is bijna een must geworden. Maar is iedereen nog wel mee? En is dat allemaal zo veilig als beweerd wordt? En wat met dat andere heikele punt, de bescherming van het recht op privacy?

Als vierde uitdaging zien we burgerparticipatie en vrijwilligersengagement. Hoe ga je als burger om met de keuzes die onze politici maken? Kunnen we samen met hen keuzes maken en zo de kloof met de politiek dichten? Op welke domeinen kunnen we het heft in eigen handen nemen?

En tot slot onze laatste maatschappelijke uitdaging: maatschappelijke kwetsbaarheid. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee is? Hoe blijven we in deze constant veranderende wereld oog hebben voor de mens in het geheel? En voor het kwetsbare in ieder van ons?

Met deze keuzes en onze nieuwe naam staan we fier aan de start. We gaan de uitdagingen niet uit de weg en nodigen je graag uit om mee te gaan, samen naar beter.

Datum bericht ma 4 januari '21