Augustus 2020 - …

Café Matinee

Wat is er beter dan een lekker gezond ontbijt in goed gezelschap op een zondagochtend? Avansa startte na de eerste corona-lockdown met een gezellig ontmoetings- en leermoment voor mensen in armoede.

De coronacrisis maakte niet alleen duidelijk dat de mens een sociaal wezen is, het bracht ook de pijnlijke tekortkomingen van onze maatschappij scherp in beeld. De mogelijkheden tijdens een lockdown zijn wel erg klein als je in een éénkamerappartement woont met een beperkt budget.

Cafe Mattinee

Daarom sloeg Avansa in de zomer van 2020 de handen in elkaar met welzijnsschakel De Springplank en inloopcentrum Den Durpel. Daaruit groeiden twee mooie zondagvoormiddagen met gratis gezond ontbijt gevolgd door één of meerdere educatieve workshops die gekozen werden in overleg met de deelnemers zelf. Café Matinee biedt op deze manier een antwoord op het risico op vereenzaming en maatschappelijk isolement, én zet eveneens in op empowering van de doelgroep.

Het deed deugd om even de sleur van Covid-19 op deze manier te kunnen ‘vergeten’
Anoniem, Deelnemer Café Matinee

In 2021 plannen we (afhankelijk van de evolutie van de coronamaatregelen) om dit aanbod verder uit te werken en te verduurzamen. Eén zondagochtend per maand werken we voor en samen met de doelgroep een aanbod uit op maat.