Augustus 2020 - …

Café Matinee

Wat is er beter dan een lekker gezond ontbijt in goed gezelschap op een zondagochtend? Avansa startte met een gezellig ontmoetings- en leermoment voor mensen in armoede.

IMG 20220328 123235 714

Eerst was er corona, daarna volgde de start van de oorlog in Oekraïne. Beide gebeurtenissen brengen pijnlijke tekortkomingen van onze maatschappij scherp in beeld. Mensen die het voordien al moeilijk hadden om de eindjes aan elkaar te knopen vallen nu helemaal in de armoede. De mogelijkheden om te ontspannen worden wel erg klein als je op een klein appartement woont met een beperkt budget.

Daarom sloeg Avansa in de zomer van 2020 de handen in elkaar met welzijnsschakel De Springplank en inloopcentrum Den Durpel. Daaruit groeiden verschillende zondagvoormiddagen met gratis gezond ontbijt gevolgd door één of meerdere educatieve workshops die gekozen werden in overleg met de deelnemers zelf.

Café Matinee biedt op deze manier een antwoord op het risico op vereenzaming en maatschappelijk isolement, én zet eveneens in op empowering van de doelgroep.

 • IMG 20220328 123235 828
 • IMG 20220328 123235 902

In 2022 plannen we om dit aanbod verder uit te werken en te verduurzamen. Eén zondagochtend per maand werken we voor en samen met de doelgroep een aanbod uit op maat.

IMG 20220328 123235 848

Ik wil meer info over het project

 • Doelstellingen

  Mensen (individuen en gezinnen) met een verhoogd armoederisico en/ of mentale problematiek de kans bieden om samen te komen en deel te nemen aan een laagdrempelig ontmoetings- en vormingsaanbod.

  Elke zondagvoormiddag start met een gezond ontbijt, en wordt vervolgd door één of meerdere educatieve workshops.

  Bij de workshops is er aandacht voor de beleving van actuele topics en thema’s als gezonde voeding, mentale en fysieke gezondheid, duurzaamheid, zelfredzaamheid…

  De keuze voor de invulling van de verschillende workshops wordt in overleg met de deelnemers gemaakt. Café Matinée biedt op deze manier een antwoord op het risico op vereenzaming en maatschappelijk isolement, én zet eveneens in op empowering van de doelgroep.

 • Doelgroep

  Mensen met een verhoogd armoederisico en/of psychiatrische problematiek, zowel individuen als gezinnen met kinderen.

  De doorverwijzing naar de activiteiten gebeuren door de enthousiaste partners: Welzijnsschakel De Springplank, inloopcentrum Den Durpel, ontmoetingshuis ZigZag.

IMG20220327102649

Is Café Matinéé iets voor jou? Heb je zin om deel te nemen?

Contacteer onze collega Nicky of ga langs bij een van de partners!

In samenwerking met

 • Inloopcentrum Den Durpel