“Warme ontmoetingen, daar doen we het voor”

Reeds vele jaren organiseren we vanuit Avansa een aanbod in samenwerking met de lokale dienstencentra in onze regio. Onze communicatiemedewerkster Liza ging op bezoek in een van de centra.

IMG 3692

Tien jaar lang is Nathalie Van Achte al centrumleidster van het dienstencentrum ’t Binnenhof in Laarne.
Je kan er terecht voor een warme maaltijd, een activiteit, een babbel of een luisterend oor. En voor nog veel meer dan dat.

Wat is een dienstencentrum eigenlijk?

Zie het als een lokale ontmoetingsplek die sociale contacten faciliteert en het sociaal netwerk van mensen probeert te versterken.
“Hoe meer mensen je kent, hoe sterker je in het leven staat”, benadrukt Nathalie. Zo kunnen ouderen ook langer in hun vertrouwde thuisomgeving blijven. Dit onder andere via een sociaal restaurant, een verpleegkundige, een diëtist, een pedicure, huisbezoeken, een poetsdienst, maaltijden aan huis en creatieve activiteiten.

De toekomst is nog meer buurtgericht. In 2017 lanceerde ’t Binnenhof al het zorgnetwerk ‘Laarne Inclusief’, beter bekend als LINC. LINC stimuleert burenhulp, detecteert signalen, brengt mensen in contact met dienstverlening en zorgt voor sociaal contact.

Wie willen jullie bereiken?

Onze doelgroep zijn senioren, mantelzorgers en kwetsbare personen. Maar in principe is iedereen welkom. “Dat we ook mensen met een psychische kwetsbaarheid bereiken, vind ik erg belangrijk. Als mensen hier niet naartoe zouden kunnen, waar zouden ze dan wel terecht kunnen?”, aldus Nathalie. Daarom is de werking zo laagdrempelig mogelijk en streven we naar een gezonde mix van leeftijden. “Het vraagt soms extra inspanningen, maar we hebben hier een zeer geëngageerde vrijwilligersploeg die helemaal achter onze visie staat.” Het dienstencentrum werkt met een dertigtal vrijwilligers die op zeer frequente basis helpen in de cafetaria en creatieve workshops of huisbezoeken doen. De vrijwilligers die huisbezoeken doen worden talentencoaches genoemd en zijn een belangrijk onderdeel van het LINC zorgnetwerk.

“Hoe meer mensen je kent, hoe sterker je in het leven staat”
Nathalie Van Achte, centrumleidster van het dienstencentrum ’t Binnenhof

Welke thema’s kan jullie publiek smaken?

Voornamelijk voordrachten rond de thema’s erfenis en successierechten zijn erg populair. Maar ook activiteiten rond levenseinde, computer en sociale media zijn erg in trek. Jonge bejaarden willen helemaal mee zijn met Facebook en Instagram, voornamelijk om foto’s van kinderen en kleinkinderen te bekijken.

Meer ontspannende activiteiten zoals kaarten, breien en de pannenkoekenbak blijven hun trouw publiek behouden. In ’t Binnenhof zijn er ook ontmoetingsnamiddagen voor mantelzorgers en is er een lotgenotengroep voor mensen die iemand verloren zijn, begeleid door een psychologe.

Geef enkele voorbeelden van geslaagde activiteiten i.s.m. Avansa?

De lezingen rond verkeersveiligheid, erfenis en successierechten konden rekenen op veel enthousiasme. En de Instagram-workshop was zelfs een kleine verrompeling. De mensen waren erg tevreden omdat de lesgever alles op een hele eenvoudige en begrijpbare manier had uitgelegd. Vooral kortdurende ‘opleidingen’ voor de computer, smartphone en digitale fotografie zijn erg in trek.

Waar zijn jullie vanuit het dienstencentrum trots op?

Wij zijn trots op onze fantastische groep vrijwilligers, zij zijn echte steunpilaren voor onze werking. En natuurlijk op onze grote groep gebruikers die ons gevolgd zijn naar onze tijdelijke locatie in Kalken. De originele locatie van het dienstencentrum wordt momenteel afgebroken en herbouwd, hier in Kalken verblijven we de komende 3 jaar. De angst dat mensen hier niet zouden geraken, bleek gelukkig ongegrond. Als laatste zijn we vooral heel trots op het zorgnetwerk dat we opgebouwd hebben. Hierdoor is Laarne alweer wat warmer, bestaan er buurtbabbels en kunnen buren elkaar ontmoeten. Wij willen er samen voor zorgen dat Laarne een warme gemeente is én blijft, waar mensen elkaar kennen en waar eenzaamheid geen kans krijgt.

Avansa werkt samen met deze dienstencentra.

Klinkt dit interessant voor jou? Ben je benieuwd naar dit aanbod? Of heb je interesse in een babbeltje, luisterend oor of een warme maaltijd?

Loop er eens binnen, of klik hieronder op de kaart. Je ontdekt alle contactgegevens.

Datum bericht di 2 februari '21