Opinie

Elkaar ontmoeten in het echt

De stille storm van eenzaamheid

Ontmoeten c Peter Verberckmoes

Foto: ©Peter Verberckmoes

Mensen opnieuw samenbrengen en ontmoeting mogelijk maken. Nu de grootste storm achter de rug lijkt kijken we er vol ongeduld naar uit om je terug ‘in het echt’ te verwelkomen. De draad terug opnemen, de schade opmeten. Want zijn er ook niet vele andere slachtoffers naast de mensen die overleden, zelf ziek werden, een naaste verloren of zich tot (en soms ver voorbij) het uiterste gaven om de zorg staande te houden?

Mensen die getroffen werden door een veel stillere storm. Een storm van eenzaamheid.
Eenzaamheid die verder gaat dan elkaar niet of vanop (al dan niet digitale) afstand ontmoeten. Eenzaam: als in zich niet gehoord voelen. Eenzaam in een steeds sneller doordraaiende economie. Eenzaam in een wereld waar tijd en (soms echt letterlijk) plaats ontbreekt om elkaar te ontmoeten. Hoe is het samen-leven in een tijdsgewricht waarin enkel het ‘ik’ er lijkt toe te doen? Waar en hoe vinden we alternatieven?

In het oog van die razende stille storm kijken we er nog meer naar uit om je terug ‘in het echt’ te ontmoeten. Om te luisteren naar je verhaal, om samen antwoorden te zoeken, om terug gemeenschap te vormen. Om er terug echt te zijn en om terug echt te zijn.

Koen Van de Merckt
Coördinator Avansa Waas-en-Dender

Datum bericht di 24 augustus '21