Vrijwilligers

Duo For a Job aan zet in het Waasland

Geef me werk, werk, werk, ‘k heb twee handen, ‘k voel me sterk. De Kreuners wisten het al 40 jaar geleden en zongen het met volle overtuiging: ‘Geef me werk, werk, werk,’ In 1982 werd dit lied dan ook volop meegezongen op de jongerenmars voor werk.

Duo For a Job

Ook anno 2024 blijft het voor sommige jongeren nog steeds niet makkelijk om werk te vinden. Jongeren met een migratieachtergrond worden vaak geconfronteerd met allerlei drempels die hun zoektocht naar werk extra complex maken.

Denk maar aan een gebrek aan kennis van de Belgische arbeidsmarkt, taalbarrières, buitenlandse diploma's die niet erkend worden of het gebrek aan een professioneel of sociaal netwerk. Anderzijds zijn heel veel 50-plussers niet langer aan het werk. Zij voelen zich niet altijd gewaardeerd in hun professionele kennis en werkervaring.

DUO for a JOB brengt deze beide groepen samen in duo’s. Duo for a JOB koppelt een 50-plusser (mentor), aan een jongere (mentee) voor 6 maanden. De jongere wordt ondersteund in de zoektocht naar werk door de 50-plusser.

jongeren vindt binnen de twaalf maanden een passende job, stage of opleiding. De jongeren verwerven zo inzicht in de arbeidsmarkt en krijgen ze het zoeken van een job onder de knie.

Ze herwinnen zelfvertrouwen en geloof in hun potentieel en capaciteiten. Als 50-plusser deel je niet alleen je beroepservaring en kennis. Je leert zelf ook heel veel bij. Je engageert je als vrijwilliger en maakt deel uit van een bruisend netwerk. Het is een kans om actief te blijven en maatschappelijk betrokken te zijn.

Wij zoeken...

DUO for a JOB is steeds op zoek naar nieuwe mentoren. Ben jij ouder dan 50 en heb jij zin en tijd om je te engageren in een boeiend nieuw avontuur? Zoek je een engagement in Sint-Niklaas? Wil je jouw ervaring en kennis inzetten om een jongere te ondersteunen als mentor?

Voor vragen kan je terecht op 09 278 29 28 of via mail naar oostvlaanderen@duoforajob.be

Datum bericht vr 12 april '24