Vicky Brughmans

'Als opgeleide ervaringsdeskundige werk ik sinds 2016 bij Pleegzorg provincie Antwerpen. Ik ga hier vooral aan de slag om de ouders van pleegkinderen terug in hun kracht te zetten, te ondersteunen, te informeren en te bemiddelen tussen ouders en hun begeleider. Ik trek ook de oudergroep van pleegzorg mee. Het stukje participatie van ouders van bijeenkomsten oudergroep tot dialoogdagen van Pleegzorg Vlaanderen. Verder ben ik werkzaam in werkgroepen, help ik brochures mee uit te schrijven en komen er soms wel vragen van de directie om mee te denken over allerlei onderwerpen, ik leg hier de stem van de ouders op tafel. ' Ze is ook lid van de Raad van Bestuur van vzw De Link, die de opleidingen tot ervaringsdeskundige aanbiedt.