Piet Van Avermaet

Piet Van Avermaet is professor taalkunde en directeur van het Steunpunt Diversiteit & Leren, verbonden aan de vakgroep taalkunde, Universiteit Gent. Hij doceert 'multiculturalisme studies', ‘meertaligheid in onderwijs’ en 'taalbeleid' aan diezelfde universiteit. Hij ook voorzitter van het Lokaal Overleg Platform (LOP) in Lokeren.