Paul De Corte

Voorzitter Psoriasis Liga Vlaanderen en ervaringsdeskundige