Karine Van Doorsselaer

Karine Van Doorsselaer doceert het vak duurzaam ontwerpen aan de UAntwerpen (faculteit productontwikkeling). Hierbij maakt ze toekomstige ontwerpers wegwijs in de wereld van de materialen en hoe ze producten op een milieuverantwoorde manier kunnen ontwerpen. In 2018 bracht ze haar eerste boek Ecodesign. Ontwerpen voor een duurzame en circulaire economie en Ecodesign: A Life Cycle Approach for a Sustainable Future uit. Niet veel later in september 2019 verscheen haar tweede boek Klimaatbewust consumeren.