Julie Van Overmeiren

is milieuwetenschapper met een hart voor landbouw én voor zilte gewassen. Samen met kunstenaar Lena Daems ging ze jarenlang zeewier oogsten om het zelf te eten, maar ook om anderen in contact te brengen met zeewier. Julie is nu bioboerin en samen met Lena bezielster van Zilt en Zoet.