Internationale dag tegen racisme en discriminatie

Helaas is het nog steeds nodig om hierbij stil te staan en actie te ondernemen. Met onderstaande activiteiten zetten we samen met jou een stapje naar een inclusievere samenleving. #dagtegenracisme