Helena Bonte

Helena Bonte is stafmedewerker en vormings- en trajectbegeleider bij RoSa vzw - kenniscentrum voor Gender en Feminisme.

Vanuit die functie begeleidt ze individuen, groepen of organisaties in het vergroten van het genderbewustzijn. Doelgroepen zijn jongeren (en hun begeleiders), maar evenzeer de bredere onderwijssector, NGO's, bedrijven en internationale organisaties.

In die ondersteuning wordt- vanuit een intersectionele, feministische insteek - stilgestaan bij hoe gender werkt, hoe je stereotypen kan leren (h)erkennen, maar vooral ook hoe je met dat besef op een genderbewuste(re) manier aan de slag kan. Doelstelling: een positieve, inclusieve en open toekomst (mee) verwezenlijken.