Hannelore Stegen

Hannelore Stegen werkt als doctoraatsonderzoeker in de Agogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en is verbonden aan het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO). Binnen haar doctoraat onderzoekt ze in welke mate kinderloze ouderen eenzaamheid ervaren, en wat de rol van redenen voor kinderloosheid hierbij is.

Activiteiten