Frederik Vanhuffel

Frederik Vanhuffel is 11 jaar ICT-Coördinator van de stedelijke basisscholen van Sint-Niklaas. Hij heeft ervaring als zorgleerkracht en titularis van het 4de leerjaar en was hij enkele jaren zorgleerkracht voor de derde graad. Reeds 5 jaar is hij gespreksleider voor “Veilig Online” in de verschillende modules. De combinatie van deze jobs zorgt ervoor dat op de hoogte is van de digitale leefwereld van kinderen en jongeren. Frederik is zelf ook vader van 2 kinderen die zelf de digitale toepassingen leren kennen.