Charlotte Vermeir

Charlotte Vermeir is werkzaam bij Expertisecentrum dementie Meander en geeft vormingen en lezingen over dementie.