Bert Reubens

Bert Reubens is bio-ingenieur, doctoreerde aan de KULeuven met een onderzoek naar landherstel in Ethiopië, en werkt sinds 2009 als onderzoeker het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, waar hij de activiteiten rond de thematiek raakvlakken landbouw-natuur en agroforestry coördineert. Hij is voorzitter van het Consortortium Agroforestry Vlaanderen (www.agroforestryvlaanderen.be)