Bezoek Hoeve Heirbaut aLgriculture

© Hoeve Heirbaut Algriculture

Circulaire landbouw

Start za 27 april '24
14:00 - 16:00

1 sessie

Prijs

Gratis: € 0
Alle tarieven

Waar Hoeve Heirbaut
Veldstraat 218
9140 Temse

Meer info over de locatie(s)

Begeleiding

Inschrijven voor deze activiteit is helaas niet meer mogelijk. Bekijk alternatieven

Dit toekomstbestendig landbouwbedrijf heeft een beperkte milieu impact. Circulaire landbouw, duurzame zuivel en algenteelt, dat zijn de 3 pijlers waarop de hoeve draait.

Biomassa wordt optimaal benut. Reststromen van de ene keten vormen grondstoffen voor een andere keten.

De koe geeft melk. De geproduceerde mest wordt vergist in een bioreactor. Het gevolg? Flink veel minder methaanuitstoot én opgewekte groene stroom die de hoevewinkel van energie voorziet. De vrijgekomen CO² wordt afgevangen en gebruikt voor de teelt van micro-algen.

Met de vergiste mest, het digestaat, worden voedergewassen en andere teelten bemest.

Bekijk ook hoe aLgriculture Carbon Farming en agroforestry beoefent en waarom biodiversiteit en een gevarieerd teeltplan hand in hand moeten gaan.

Een leerrijk bezoek, vrij van kunstmest en sproeistoffen.


Inschrijven is noodzakelijk

Sessies

  • za 27 april '24
    14:00 - 16:00
    Hoeve Heirbaut - Hoeve Heirbaut

Locatie(s)

Prijs

  • Gratis
    € 0

Begeleiding

Kris Heirbaut

Kringlooplandbouwer
Meer over Kris Heirbaut

In samenwerking met

  • Sint-Niklaas Dienst landbouw