Abe Geldhof

Abe Geldhof werkt als professor aan UGent en Arteveldehogeschool

en als psychoanalyticus in een privé-praktijk te Gent. Hij is auteur

van verschillende boeken.